Menu
Obec Rozhraní
Rozhraní

Úřední deska

Klasická úřední deska je pevně umístěna ve vývěsce před budovou samoobsluhy, adresa Rozhraní 174.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád.
Její obsah je shodný s obsahem pevné úřední desky.

Na elektronické úřední desce se nachází jen dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Po datu platnosti vyvěšení se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Informace voličům o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14.ledna 2023, případné druhé kolo 27. a 28.1. 2023
Vyvěšeno: 25. 11. 2022 Datum sejmutí: 30. 1. 2023
Toto opatření obecné povahy vydává ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Vyvěšeno: 14. 11. 2022 Datum sejmutí: 15. 12. 2022
Veřejná vyhláška - výzva Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.
Vyvěšeno: 29. 9. 2022 Datum sejmutí: 2. 10. 2023
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
Vyvěšeno: 7. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 11. 6. 2018
Nařízením se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
Vyvěšeno: 30. 8. 2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.11.2021 usnesením č.33
Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Rozhraní schválilo na svém jednání dne 26.4.2021 nový Řád veřejného pohřebiště v obci Rozhraní
Vyvěšeno: 28. 4. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Rozhraní, kterou se ruší vyhláška č.1/2015
Vyvěšeno: 17. 2. 2021
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozhraní
Vyvěšeno: 1. 10. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Vyvěšeno: 6. 11. 2019
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Rozhraní vydané Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.6.2016 usnesením č. 18.
Vyvěšeno: 10. 6. 2016
Obecně závazná vyhláška o provozování loterií a jiných podobných hrách schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 7.3.2016 usnesením č.16.
Vyvěšeno: 8. 3. 2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za psy schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní 30.11.2011 usnesením č.6/2011.
Vyvěšeno: 21. 11. 2012
Rozpočtové opatření č.5/2022 projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Rozhraní na svém jednání 7.11.2022 Usnesením č.2
Vyvěšeno: 1. 12. 2022
Vyvěšeno: 30. 11. 2022 Datum sejmutí: 20. 12. 2022
Sestavený ke dni 31.12.2021 a schválený Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 31.3.2022 Usnesením číslo 37
Vyvěšeno: 12. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Schválený rozpočet obce Rozhraní na jednotlivé ukazatele na rok 2022, jak byl přijat Zastupitelstvem obce Rozhraní na jednání 6.12.2021 Usnesením číslo 34
Vyvěšeno: 13. 12. 2021
Zveřejnění v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb.
Vyvěšeno: 16. 11. 2022
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná na rok 2023.
Vyvěšeno: 26. 10. 2022
Veřejnoprávní smlouva s Technickými službami Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Vyvěšeno: 4. 7. 2021 Datum sejmutí: 5. 7. 2024
Vyvěšeno: 28. 11. 2022 Datum sejmutí: 30. 12. 2022

Úřad

Svoz odpadů

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
6 7
8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální teplota

8.12.2022 20:26

Aktuální teplota:

1,8 °C

Vlhkost:

94 %

Rosný bod:

0,9 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Okrsková hasičská soutěž v Rozhraní 21.5.2022

Deštník proti drahotě

Deštník

Navštivte Východní Čechy

Portál

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí