Rozhraní - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Klasická úřední deska je pevně umístěna ve vývěsce před budovou samoobsluhy, adresa Rozhraní 174.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád.
Její obsah je shodný s obsahem pevné úřední desky.

Na elektronické úřední desce se nachází jen dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Po datu platnosti vyvěšení se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

O záměru prodeje nemovitého majetku obce Rozhraní rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání dne 18.9.2023
Vyvěšeno: 19. 9. 2023 Datum sejmutí: 5. 10. 2023
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Rozhraní schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne 18.9.2023
Vyvěšeno: 19. 9. 2023 Datum sejmutí: 5. 10. 2023
Tento záměr prodeje nemovitého majetku obce Rozhraní schválilo zastupitelstvo na svém jednání 18.9.2023
Vyvěšeno: 19. 9. 2023 Datum sejmutí: 5. 10. 2023
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Rozhraní schválilo zastupitelstvo na svém jednání 18.9.2023
Vyvěšeno: 19. 9. 2023 Datum sejmutí: 5. 10. 2023
Výzva KÚ pro osoby oprávněné z věcného břemene.
Vyvěšeno: 18. 4. 2023 Datum sejmutí: 19. 4. 2024
Vyvěšeno: 11. 6. 2018
Vyvěšeno: 29. 9. 2023 Datum sejmutí: 15. 10. 2023
Schválená zastupitelstvem obce na jednání 19.12.2022 číslo usnesení 3
Vyvěšeno: 20. 12. 2022
Nařízením se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
Vyvěšeno: 30. 8. 2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.11.2021 usnesením č.33
Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Rozhraní schválilo na svém jednání dne 26.4.2021 nový Řád veřejného pohřebiště v obci Rozhraní
Vyvěšeno: 28. 4. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Rozhraní, kterou se ruší vyhláška č.1/2015
Vyvěšeno: 17. 2. 2021
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozhraní
Vyvěšeno: 1. 10. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Vyvěšeno: 6. 11. 2019
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Rozhraní vydané Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.6.2016 usnesením č. 18.
Vyvěšeno: 10. 6. 2016
Obecně závazná vyhláška o provozování loterií a jiných podobných hrách schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 7.3.2016 usnesením č.16.
Vyvěšeno: 8. 3. 2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za psy schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní 30.11.2011 usnesením č.6/2011.
Vyvěšeno: 21. 11. 2012
Vyvěšeno: 29. 9. 2023 Datum sejmutí: 15. 10. 2023
Rozpočtové opatření č.3 schválilo Zastupitelstvo obce Rozhraní na svém jednání 26.6.2023 Usnesením č.7 č.
Vyvěšeno: 19. 7. 2023
Závěrečný účet obce Rozhraní za rok 2022 schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání 15.5.2023 Usnesením č. 5
Vyvěšeno: 19. 7. 2023
DSO Technické služby Malá Haná zveřejňuje návrh svého závěrečného účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Vyvěšeno: 3. 5. 2023
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná na rok 2023.
Vyvěšeno: 26. 10. 2022
Vyvěšeno: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 5. 7. 2024
Veřejnoprávní smlouva s Technickými službami Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Vyvěšeno: 4. 7. 2021 Datum sejmutí: 5. 7. 2024