Rozhraní - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Klasická úřední deska je pevně umístěna ve vývěsce před budovou samoobsluhy, adresa Rozhraní 174.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád.
Její obsah je shodný s obsahem pevné úřední desky.

Na elektronické úřední desce se nachází jen dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Po datu platnosti vyvěšení se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Jedání zastupitelstva obce je svolání na pondělí 30.1. Od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vyvěšeno: 23. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Tato stanoviště jsou určena voličům, kteří jsou k 25. 1. 2023 evidováni jako osoby
v karanténě nebo izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19.
Vyvěšeno: 19. 1. 2023 Datum sejmutí: 27. 2. 2023
Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu
ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, neboť je jim nařízena karanténa
nebo izolace podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a kteří nemohli z vážných
důvodů využít hlasování u volebního stanoviště drive-in, bude-li se konat druhé kolo volby
prezidenta.
Vyvěšeno: 19. 1. 2023 Datum sejmutí: 27. 2. 2023
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, vydává výzvu všem vlastníkům lesa v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.
Vyvěšeno: 28. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 3. 2023
Informace voličům o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14.ledna 2023, případné druhé kolo 27. a 28.1. 2023
Vyvěšeno: 25. 11. 2022 Datum sejmutí: 30. 1. 2023
Veřejná vyhláška - výzva Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.
Vyvěšeno: 29. 9. 2022 Datum sejmutí: 2. 10. 2023
Vyvěšeno: 11. 6. 2018
Schválená zastupitelstvem obce na jednání 19.12.2022 číslo usnesení 3
Vyvěšeno: 20. 12. 2022
Nařízením se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
Vyvěšeno: 30. 8. 2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.11.2021 usnesením č.33
Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Rozhraní schválilo na svém jednání dne 26.4.2021 nový Řád veřejného pohřebiště v obci Rozhraní
Vyvěšeno: 28. 4. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Rozhraní, kterou se ruší vyhláška č.1/2015
Vyvěšeno: 17. 2. 2021
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozhraní
Vyvěšeno: 1. 10. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Vyvěšeno: 6. 11. 2019
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Rozhraní vydané Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.6.2016 usnesením č. 18.
Vyvěšeno: 10. 6. 2016
Obecně závazná vyhláška o provozování loterií a jiných podobných hrách schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 7.3.2016 usnesením č.16.
Vyvěšeno: 8. 3. 2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za psy schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní 30.11.2011 usnesením č.6/2011.
Vyvěšeno: 21. 11. 2012
Toto rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem obce Usnesením č. 3 19.12.2022
Vyvěšeno: 19. 1. 2023
Schválený rozpočet obce Rozhraní na jednotlivé ukazatele na rok 2022, jak byl přijat Zastupitelstvem obce Rozhraní na jednání 6.12.2021 Usnesením číslo 34
Vyvěšeno: 13. 12. 2021
Zveřejnění v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb.
Vyvěšeno: 16. 11. 2022
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná na rok 2023.
Vyvěšeno: 26. 10. 2022
Vyvěšeno: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 5. 7. 2024
Veřejnoprávní smlouva s Technickými službami Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Vyvěšeno: 4. 7. 2021 Datum sejmutí: 5. 7. 2024