Rozhraní - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Úřední deska

Klasická úřední deska je pevně umístěna ve vývěsce před budovou samoobsluhy, adresa Rozhraní 174.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád.
Její obsah je shodný s obsahem pevné úřední desky.
Na elektronické úřední desce se nachází jen dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.
Po datu platnosti vyvěšení se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno: 14. 6. 2021 Datum sejmutí: 22. 6. 2021
Vyvěšeno: 25. 5. 2021 Datum sejmutí: 29. 6. 2021
kterým se stanovuje přechodná úprava provozu mezi obcemi Stvolová, Rozhraní, Březová nad Svitavou a Brněnec - Moravská Chrastová, týkající se oprav na silnici I/43 mezi 10.5. až 31.7.2021
Vyvěšeno: 31. 3. 2021 Datum sejmutí: 1. 8. 2021
Které se týká omezení provozu na silnici I/43 z důvodu opravy vpustku u autobusové zastávky ve Vilémově a druhého v Chrastové Lhotě a to v době od 5.4.2021 do 9.4.2021.
Vyvěšeno: 8. 3. 2021
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
Vyvěšeno: 7. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 11. 6. 2018

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Rozhraní, kterou se ruší vyhláška č.1/2015
Vyvěšeno: 17. 2. 2021
O místním poplatku za svoz, shromažďování, zpracování, přepravy a další třídění komunálního odpadu.
Vyvěšeno: 23. 12. 2020
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozhraní
Vyvěšeno: 1. 10. 2020

Rozpočet 2020

Vyvěšeno: 14. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 1. 2021
Vyvěšeno: 8. 12. 2020
Vyvěšeno: 29. 9. 2020
Vyvěšeno: 10. 8. 2020
Vyvěšeno: 10. 6. 2020
Vyvěšeno: 14. 5. 2020
Vyvěšeno: 6. 1. 2020

Rozpočet 2021

Sestavený ke dni 31.12.2020
Vyvěšeno: 25. 5. 2021
Schválené zastupitelstvem obce č.30 ze dne 26.4.2021
Vyvěšeno: 13. 5. 2021
Vyvěšeno: 5. 1. 2021